Lưu trữ thẻ: combo tour đảo

Combo tour đảo Nha Trang – Nha Trang Travel

bien dao nha trang

Combo tour đảo là loại hình du lịch biển đảo đăch sắc ở Nha Trang. Đưa quý khách du lịch trên các hòn đảo nổi tiếng trong Vịnh Nha Trang như: Đảo Hòn Tằm, Làng Chài, Hòn Mun, Vịnh San Hô và một số đảo nổi tiếng khác.